มอบ/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอในสวนยางพารา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


มอบ/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอในสวนยางพารา          วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว ประมงอำเภอเมืองตรัง นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอในสวนยาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำ ณ ห้วยงู หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลาสุลต่าน รวมจำนวน 20,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง  นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมและรับฟังปัญหาการเลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบในสวนยางจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอในสวนยางพารา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  230   โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   220  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล...  185  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   155  กิจกรรมย่อยเยาชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565   153  โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 5/2565   149  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชกา...  139  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2565   137  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   128  การนำเสนอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ