มอบและปล่อยพันธุ์น้ำในโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


มอบและปล่อยพันธุ์น้ำในโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง          วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และกรรมการโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำนบลำบอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาขุมเห็ดอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาสุลต่าน รวมจำนวน 20,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  230   โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   220  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล...  185  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   155  กิจกรรมย่อยเยาชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565   153  โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 5/2565   149  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชกา...  139  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2565   137  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   128  การนำเสนอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ