ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติ             วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นายสันทัศ แก้วคูณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ นายกอบต.ท่าพญา เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นลงแหล่งน้ำ ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปลาซิวควาย และปลาสุลต่าน รวมจำนวน 20,000 ตัว ณ คลองหินขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาพื้นถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติ และส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  154   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  146  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    130  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   82  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   76  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  71  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   69  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   56  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ