การประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-10  |   ข่าววันที่: 2018-01-09 |  อ่าน: 384 ครั้ง
 

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) โดยวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ได้ชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมแต่ละประเภท 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000