อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 3 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-20  |   ข่าววันที่: 2018-01-18 |  อ่าน: 393 ครั้ง
 

             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 3  จำนวน 100 ราย ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการประมง องค์ความรู้ ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000