อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-27  |   ข่าววันที่: 2017-12-20 |  อ่าน: 353 ครั้ง
 

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 2  จำนวน 200 ราย ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการประมง องค์ความรู้ ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000