อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 1 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-27  |   ข่าววันที่: 2017-12-14 |  อ่าน: 381 ครั้ง
 

             เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer” จำนวน 200 ราย ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ Smart Farmer และเกิดแหล่งเรียนรู้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000