สถานการณ์อุทกภัย ศพจ.เขต 11 (ตรัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

สถานการณ์อุทกภัย ศพจ.เขต 11 (ตรัง) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-27  |   ข่าววันที่: 2017-12-03 |  อ่าน: 487 ครั้ง
 

             เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยทำให้น้ำท่วมเข้าภายในศูนย์ฯ และทางเข้าออกศูนย์ฯ โดยระดับน้ำภายในศูนย์ฯ มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร สร้างความเสียหายให้แก่ อาคารสำนักงานต่างๆ โรงเพาะพันธุ์ บ่อเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดทั้งบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน ระบบประปา พ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงานของศูนย์ฯ ทั้งหมด

             ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เตรียมการป้องกันน้ำท่วมไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีการเตรียมกระสอบทรายวางเสริมคันดินรอบศูนย์ฯ ในบริเวณจุดเสี่ยง แต่เนื่องจากพนังกั้นแม่น้ำตรังพังหลายจุด จึงทำให้น้ำที่มีปริมาณมากไหลบ่าผ่านคันดินเข้าท่วมศูนย์ฯ คันดินบางส่วนชำรุดเสียหาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทำความสะอาดและประเมินความเสียหาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000