สถานการณ์อุทกภัย ศพจ.เขต 11 (ตรัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


สถานการณ์อุทกภัย ศพจ.เขต 11 (ตรัง) 

ข่าวกิจกรรม


             เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยทำให้น้ำท่วมเข้าภายในศูนย์ฯ และทางเข้าออกศูนย์ฯ โดยระดับน้ำภายในศูนย์ฯ มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร สร้างความเสียหายให้แก่ อาคารสำนักงานต่างๆ โรงเพาะพันธุ์ บ่อเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดทั้งบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน ระบบประปา พ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงานของศูนย์ฯ ทั้งหมด

             ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เตรียมการป้องกันน้ำท่วมไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีการเตรียมกระสอบทรายวางเสริมคันดินรอบศูนย์ฯ ในบริเวณจุดเสี่ยง แต่เนื่องจากพนังกั้นแม่น้ำตรังพังหลายจุด จึงทำให้น้ำที่มีปริมาณมากไหลบ่าผ่านคันดินเข้าท่วมศูนย์ฯ คันดินบางส่วนชำรุดเสียหาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทำความสะอาดและประเมินความเสียหาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ