ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกรฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกรฯ 

ข่าวกิจกรรม


               เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักวิชาการประมงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ดำเนินการเข้าติดตามเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (กลุ่ม A) ตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในเขตพื้นที่ตำบลนาพละ อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง ได้แก่ 1. นางพิริยกร ทองนุ้ย 97 ม.7 ต.นาพละอ.เมือง จ.ตรัง ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน พืชที่ปลูก เน้น กล้วยน้ำหว้า และปาล์มน้ำมัน 2. นางวิญญา เสนี 23 ม.10 ต. นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง ทำเกษตรกรแบบผสมผสาน เน้นการปลูกพืช และมีเป้าหมายจะเลี้ยงไก่ไข่ ประมาณ 40-50 ตัว
3. นายปุณนวิช ธารักษา (บุคคลในภาพเป็นตัวแทน) บ้านเลขที่ 28/2 ม.8 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง  ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ เพาะเห็ดนางฟ้า จำหน่ายทั้งดอกเห็ด และก้อนเห็ดนางฟ้า , ปลูกพืชในลักษณะผสมผสาน  และเลี้ยงปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ