ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกรฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตรกรฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-23  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 379 ครั้ง
 

               เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักวิชาการประมงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ดำเนินการเข้าติดตามเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (กลุ่ม A) ตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในเขตพื้นที่ตำบลนาพละ อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง ได้แก่ 1. นางพิริยกร ทองนุ้ย 97 ม.7 ต.นาพละอ.เมือง จ.ตรัง ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน พืชที่ปลูก เน้น กล้วยน้ำหว้า และปาล์มน้ำมัน 2. นางวิญญา เสนี 23 ม.10 ต. นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง ทำเกษตรกรแบบผสมผสาน เน้นการปลูกพืช และมีเป้าหมายจะเลี้ยงไก่ไข่ ประมาณ 40-50 ตัว
3. นายปุณนวิช ธารักษา (บุคคลในภาพเป็นตัวแทน) บ้านเลขที่ 28/2 ม.8 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง  ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ เพาะเห็ดนางฟ้า จำหน่ายทั้งดอกเห็ด และก้อนเห็ดนางฟ้า , ปลูกพืชในลักษณะผสมผสาน  และเลี้ยงปลา

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000