ต้อนรับคณะนักศึกษาฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ต้อนรับคณะนักศึกษาฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-23  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 326 ครั้ง
 

               เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนักศึกษาฝึกงาน (ชาวต่างชาติ) จำนวนรวม 21 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” โดยมีนักวิชาการประมงเป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการต่อยอดการเรียนรู้จากในห้องเรียน และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000