การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ         วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบหมายให้นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายสันทัศน์ แก้วคูณ นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เรื่อง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  222   การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   137  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  133  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   123  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  121  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   119  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   116  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  116  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   111  การสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ