การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง         วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการประมงของศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุกอุยเทศ และกบ) นายเจญ สีนวน หมู่ที่9 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือนได้หลายประเภท นับเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้แรงงาน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรอย่างดียิ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    196   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  181  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  93  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   91  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   83  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   66  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   60  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ