กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี งบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี งบประมาณ 2565         วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วย นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นางชไมพร แก้วศรีทอง นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงของศูนย์ นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลท่าพญา พี่น้องชาวตำบลท่าพญา หมู่ที่3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ หนองหอยโข่ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลืยน จังหวัดตรัง โดยศูนย์ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดได้แก่ ปลาบ้าหรือปลาสุลต่าน จำนวน 15,000 ตัว และปลาไน จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพประมง และรับสมัครเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    195   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  180  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  90  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   84  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   64  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   57  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ