กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี งบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี งบประมาณ 2565         วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วย นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นางชไมพร แก้วศรีทอง นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงของศูนย์ นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลท่าพญา พี่น้องชาวตำบลท่าพญา หมู่ที่3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ หนองหอยโข่ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลืยน จังหวัดตรัง โดยศูนย์ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดได้แก่ ปลาบ้าหรือปลาสุลต่าน จำนวน 15,000 ตัว และปลาไน จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพประมง และรับสมัครเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  216   การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   131  กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565   125  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  124  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   114  การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   109  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  108  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   103  การสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่   103  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ