กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565             กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบของขวัญพิเศษให้แก่ประชาชนคนไทย แจกลูกพันธุ์ปลาไทย เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2565 

           ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง แจกพันธุ์ปลาไทยฟรี แก่ประชาชน รายละ 99 ตัว วันละ 20 ท่าน ติดต่อขอรับพันธุ์ปลาได้ที่ โรงเพาะพันธุ์ปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง 10 หมู่ที่ 4 บ้านทำเล ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    196   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  181  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  93  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   91  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   83  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   66  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   60  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ