กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565             กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบของขวัญพิเศษให้แก่ประชาชนคนไทย แจกลูกพันธุ์ปลาไทย เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2565 

           ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง แจกพันธุ์ปลาไทยฟรี แก่ประชาชน รายละ 99 ตัว วันละ 20 ท่าน ติดต่อขอรับพันธุ์ปลาได้ที่ โรงเพาะพันธุ์ปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง 10 หมู่ที่ 4 บ้านทำเล ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  215   การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   130  กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565   125  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  124  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   114  การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   109  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  108  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   103  การสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่   103  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ