สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ปี 2565 

จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565


https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91257

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91258

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91259

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130    petchaburifish@hotmail.com   สำนักงาน 032-416521-2 ฝ่ายเพาะเลี้ยง 032-416407   032-416522   แฟนเพจ