ประวัติหน่วยงาน 


ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 กิโลเมตร และห่างจากเขื่อนเพชรบุรี 2 กิโลเมตร บริเวณหน้าศูนย์ฯ มีคลองชลประทานและได้รับจ่ายน้ำจากเขื่อนเพชรบุรี  เริ่มก่อสร้างเดือนกรฎาคม พ.ศ.2528 แล้วเสร็จเดือนเมษายน พ.ศ. 2531 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10.5 ล้านบาท มีพื้นที่ทั้งหมด 85 ไร่