สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ปี 2564 

จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422124212_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422124212_2_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91247

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20220422124212_4_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91249

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91250

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91251

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91252

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91253

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91254

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref91255

 

 

 

 

 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130    petchaburifish@hotmail.com   สำนักงาน 032-416521-2 ฝ่ายเพาะเลี้ยง 032-416407   032-416522   แฟนเพจ