มอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของการดำเนินงานกิจกรรม และโครงการต่างๆของกองฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

มอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของการดำเนินงานกิจกรรม และโครงการต่างๆของกองฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-14  |   ข่าววันที่: 2020-02-13 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด ครั้งที่ 1/2563 โดยได้มีการมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของการดำเนินงานกิจกรรม และโครงการต่างๆของกองฯ อาทิ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นำ้(Aquarium) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ฯลฯ ทั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันในด้านการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,014)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,024) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,832) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,634) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,311) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,085) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,071) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,064) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (997) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (993)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000