ร่วมประชุม?วางแผนการตลาด? ภายใต้?กิจกรรม?ส่งเสริม?การ?วาง?แผนการตลาด?/เชื่อมโยงตลาด?/กระจายสินค้า? โครงส่งเสริม?เกษตร?แบบ?แปลง?ใหญ่? ครั้งที่ 2/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

ร่วมประชุม?วางแผนการตลาด? ภายใต้?กิจกรรม?ส่งเสริม?การ?วาง?แผนการตลาด?/เชื่อมโยงตลาด?/กระจายสินค้า? โครงส่งเสริม?เกษตร?แบบ?แปลง?ใหญ่? ครั้งที่ 2/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-14  |   ข่าววันที่: 2020-02-13 |  อ่าน: 117 ครั้ง
 

วันที่ 13? กุมภาพันธ์? 2563  นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์? พรหมชัยรัตน์? นักวิชาการประมงปฏิบัติ?การ? พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม?วางแผนการตลาด? ภายใต้?กิจกรรม?ส่งเสริม?การ?วาง?แผนการตลาด?/เชื่อมโยงตลาด?/กระจายสินค้า? โครงส่งเสริม?เกษตร?แบบ?แปลง?ใหญ่? ครั้งที่ 2/2563  ณ ที่พักสงฆ์?ศรัทธา?ธรรม? ศิริปุณโญ ม.6? ต.ชอนไพร?อ.เมือง?เพชรบูรณ์? จ.เพชรบูรณ์?

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (3,018)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,024) พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย.. (1,832) แบนเนอร์ทรงพระเจริญ.. (1,636) ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. (1,314) ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก.. (1,086) รายชื่อพันธุ์ปลาที่พร้อมจำหน่ายประจำสัปดาห์ (กรุณาโทรสอบถามที่เบอร์ 056721815).. (1,071) ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16.. (1,067) อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ.. (999) ตรวจเช็คเพศปลานิลแปลงเพศของทางศูนย์ฯ  ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ ห้อง LAB  ของทางศูนย์ฯ.. (995)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     99/1 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000