นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ต้อนรับนางสาวธิดารัตน์ สุวรรณรัตน์  อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยทางศูนย์ฯ ได้มอบหนังสือ "มาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทย" (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2559) และโปสเตอร์ปลากัด และโปสเตอร์พรรณไม้น้ำ เพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ