ประชุมเจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


ประชุมเจ้าหน้าที่ของศพจ.สระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ประชุมข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานของนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ