บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการท่วไป

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดสระแก้ว

288 ม.8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

**สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3724 7967 ในวันและเวลาราชการ***

 

พันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564

**งดจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19**

**สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 3724 7967**

ในวันและเวลาราชการ

ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 2/2564

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยกการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

นางสาวเกษศิริ อิลขนร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายเมธี เสมา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นขนุน ต้นตะเคียน ต้นพะยูง และต้นมะฮอกกานี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

2. เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการใกล้เคียง ร่วมทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงาม

                           2. ลดปัญหาขยะ การย่อยสลายของขยะใช้เวลานาน

                           3. สร้างจิตสำนึก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานราชการในจังหวัด ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 275,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 20,000 ตัว และปลากาดำ จำนวน 5,000 ตัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เพื่อเป็นการ 1. เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

                  2. สร้างจิตสำนึก

                 3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ตัวชี้วัดข้าราชการ ครั้งที่ 1 /2564

1. นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

2. นางสาวเกษศิริ อิงขนร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3. นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4. นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดข้าราชการ ครั้งที่ 1 /2564

1. นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

2. นางสาวเกษศิริ อิงขนร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3. นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4. นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดข้าราชการ ครั้งที่ 1 /2564

1. นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

2. นางสาวเกษศิริ อิงขนร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3. นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4. นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ