รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย “การผลิตปลากัดสายพันธุ์แปลกใหม่ด้วยวิธีไจโนเจเนซีสเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด” ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

รายละอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ใบรับรองแพทย์