ศึกษาดูงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


ศึกษาดูงาน 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการผลิตอาหารสัตว์น้ำปั้นก้อนเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ