วันต้นไม้ประจำชาติ ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

วันต้นไม้ประจำชาติ ปี 2564 

หน้าแรกเขาหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-06-10  |   ข่าววันที่: 2021-06-09 |  อ่าน: 131 ครั้ง
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นขนุน ต้นตะเคียน ต้นพะยูง และต้นมะฮอกกานี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

2. เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

  เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000