ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 2/2564

ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 2/2564 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 2/2564

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยกการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

นางสาวเกษศิริ อิลขนร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายเมธี เสมา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน