กิจกรรมจิตอาสา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการใกล้เคียง ร่วมทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงาม

                           2. ลดปัญหาขยะ การย่อยสลายของขยะใช้เวลานาน

                           3. สร้างจิตสำนึก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ