ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-03  |   ข่าววันที่: 2019-01-03 |  อ่าน: 146 ครั้ง
 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปล่อยพันธุ์กบ จำนวน 20,000 ตัว.. (711)  แบนเนอร์.. (568) ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง.. (495) ประมงแห่งชาติ.. (430) อบรมการเลี้ยงปลาสลิด.. (428) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (380) แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการทดสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ.. (353) คณะการพัฒนาทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT).. (347) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฎาน และคณะ .. (340) ประกาศเรื่องกุ้งก้ามแดง.. (340) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.. (331) ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลง.. (284) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560.. (259) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน).. (256) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (256) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี.. (253) วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี.. (253) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ประตูน้ำชลประทาน กม.8.. (246) รับสมัครจ้างเหมาบริการ.. (244) ลงพื้นที่วิเคราะห์คุณสมบัติน้ำทางการประมง ครั้งที่ 2.. (241)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000