ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครจ้างเหมาบริการ.. (453)  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (391) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ .. (311) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.. (303) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (287) ประกาศผลสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ.. (276) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ.. (275) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (272) ราคาปลา.. (241) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ .. (240) บุคลากร.. (191) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (179) เอกสารการให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการ.. (152) ปลาประจำหน่วยงาน.. (144) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (135) แนะนำหน่วยงาน.. (134) หน้าที่รับผิดชอบ.. (131) เอกสารสำหรับดาวน์โหลด การใช้บริการห้องปฏิบัติการทดลองสารตกค้าง.. (131) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (121) ขั้นตอนการขอรับบริการ.. (119)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000