ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 นายโกศล ขำแสง นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีอย่างยั่งยืน” โดยให้คำแนะนำในการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ