ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565      เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมออกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายของ            ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามนโยบาย “ป้อง ปราม ปราบ”จับกุมผู้กระทำความผิด ใช้กระแสไฟทำการประมง 1 ราย ใช้ลอบพับได้หรือไอ้โง่ 1 ราย ยึด รื้อถอน ลอบพับได้ จำนวน 52 หลัง ปล่อยคืนสัตว์น้ำที่ถูกจับได้ จำนวน 44 ชนิด น้ำหนักประมาณ 900 กิโลกรัม           โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป เป็นผู้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในการแถลงข่าวการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2565   170   ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 07 ประจำเดือนมกราคม 2565   164  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 06 ประจำเดือนมกราคม 2565   150  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   146  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 05 ประจำเดือนมกราคม 2565   143  ทะเนียบผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   135  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565   131  ประกาศ !!! กรมประมง เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง    130  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   122  ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 08 ประจำเดือนมกราคม 2565   110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    suphanfish@yahoo.com   035440257   035440257   แฟนเพจ