ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-20 |  อ่าน: 415 ครั้ง
 

วันที่20 ธันวาคม 2559  นางสาวดวงกมล  สุขเกษม เจ้าหน้าที่โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ปฏิบัติงานมอบลูกพันธ์ปลานิลคุณภาพแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้าร่วม โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8 ราย จำนวนพันธุ์ปลา 36,000 ตัว


  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (2,749)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,933) ราคาปลา.. (1,641) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,299) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,092)  บุคลากร.. (1,038) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (970) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (857) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (814) ปลาประจำหน่วยงาน.. (807) ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (706) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (696) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (673) หน้าที่รับผิดชอบ.. (627) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (608) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (498) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (486) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (482) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (480) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (478)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000