ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-15 |  อ่าน: 409 ครั้ง
 

ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 นายชำนาญ บุญเกิด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ศึกษาดูงานจังหวัดนครนายก  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปร่ง อำเภอบ้านนา เพื่อศึกษา ประวัติ ความเป็นมา และการดำเนินการของแต่ละโครงการ

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (2,738)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,922) ราคาปลา.. (1,635) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,294) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,091)  บุคลากร.. (1,025) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (959) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (853) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (812) ปลาประจำหน่วยงาน.. (804) ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (700) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (683) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (669) หน้าที่รับผิดชอบ.. (626) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (607) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (493) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (483) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (476) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000