ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-15 |  อ่าน: 579 ครั้ง
 

ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 นายชำนาญ บุญเกิด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ศึกษาดูงานจังหวัดนครนายก  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปร่ง อำเภอบ้านนา เพื่อศึกษา ประวัติ ความเป็นมา และการดำเนินการของแต่ละโครงการ

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000