ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-15 |  อ่าน: 515 ครั้ง
 

ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 นายชำนาญ บุญเกิด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ของหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ศึกษาดูงานจังหวัดนครนายก  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปร่ง อำเภอบ้านนา เพื่อศึกษา ประวัติ ความเป็นมา และการดำเนินการของแต่ละโครงการ

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (3,402)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (2,467) ราคาปลา.. (2,097) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,844) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,273) บุคลากร.. (1,239) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,203)  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (1,042) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,033) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,010) ปลาประจำหน่วยงาน.. (979) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (891) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (860) หน้าที่รับผิดชอบ.. (745) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (741) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (739) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (723) ขั้นตอนการขอรับริการ.. (664) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (629) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (617)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000