ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563 (ปักษ์หลัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563 (ปักษ์หลัง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-06  |   ข่าววันที่: 2020-10-06 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

-วันที่ 16 กันยายน 2563 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 (21 กันยายน ของทุกปี) ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู บ้านตูม หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 100,000 ตัว

-วันที่ 16 กันยายน  2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง (ฤดูน้ำแดง) และสำรวจเครื่องมือประมง ในพื้นที่ บ้านวังปลัด หมู่ 3 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

-วันที่ 17-18 กันยายน  2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง (ฤดูน้ำแดง) และสำรวจเครื่องมือประมง ในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

-วันที่ 24 กันยายน 2563 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษานิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน  ณ อ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 600,000 ตัว 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000