ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม (ปักษ์หลัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม (ปักษ์หลัง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


-วันที่ 22 สิงหาคม 2562  นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกิจกรรม การประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายตุลาการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างหน่วยงานราชการ เพื่อให้งานราชการบรรลุเป้าหมาย โดยมีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางการให้บริการ

-วันที่ 23 สิงหาคม 2562  นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการปั่น ปล่อย ปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บึงแท่น บ้านสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงในบึงแท่น บ้านสำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  จำนวน 200,000 ตัว

-วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ กรมชลประทาน ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศ ในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  จำนวน 500,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582