ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


-วันที่  3  สิงหาคม  2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำแก่เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ และสนับสนุนพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรผู้มาใช้บริการ

-วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช  ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (รายเดิม) ปี 2560  อำเภอปากช่อง 61 ราย จำนวน 70,000 ตัว และ อำเภอสูงเนิน 94 ราย จำนวน 110,000 ตัว จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกสุ่มตัวอย่างปลาเพื่อศึกษาพัฒนาการของไข่ปลาช่วงฤดูปลามีไข่ (16 พฤษภาคม- 15 สิงหาคม 2561) อำเภอพิมาย และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ "การติดตามผลสำเร็จของการปรับปรุงประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. 2561

-วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูลบริเวณวัดด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 500,000 ตัว

-วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "โครงการเสริมสร้างผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) โดยชุมชนมีส่วนร่วม" ณ ลำน้ำมูลตอนบน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนพันธุ์ตะเพียนอายุ 2 วัน จำนวน 10,000,000   ตัว

-วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์และพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ณ บริเวณท่าน้ำ วัดส้มป่อยใหญ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิต เอนกวิทย์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

-วันที่  9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกสุ่มตัวอย่างปลาเพื่อศึกษาพัฒนาการของไข่ปลาช่วงฤดูปลามีไข่ (16 พฤษภาคม- 15 สิงหาคม 2561) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง ตามโครงการ "การติดตามผลสำเร็จของการปรับปรุงประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. 2561

-วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช  ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (รายเดิม) ปี 2560  อำเภอแก้งสนามนาง 121 ราย จำนวน 123,500 ตัว และอำเภอคง 102 ราย จำนวน 117,500 ตัว จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช  ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (รายเดิม) ปี 2560  อำเภอปักธงชัย 241 ราย จำนวน 246,000 ตัว จังหวัดนครราชสีมา

-วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้ออกตรวจติดตามฟาร์มปลาอื่นๆ (ปลาดุกอุยเทศ) เกษตรกรพื้นที่อำเภอครบุรี จำนวน 1 ราย และอำเภอห้วยแถลง จำนวน 1 ราย จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ