ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์หลัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์หลัง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-31  |   ข่าววันที่: 2018-04-30 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 

-วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช  จำนวน  50,000  ตัว เพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง  ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครบรอบ 136 ปี ศาลยุติธรรม โดยมีรองอธิบดีศาลภาค 3 เป็นประธานในพิธีปล่อย

-วันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา จำนวน 120 รายๆ ละ 1,500 ตัว รวม 180,000 ตัว

-วันที่ 26 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกร อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน 117 รายๆ ละ 1,500 ตัว รวม 175,500 ตัว

-วันที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา มอบพันธุ์ปลาให้กับศูนย์ป้องกัน และปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปปล่อยโครงการเสริม  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 300,000 ตัว

- วันที่ 30 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกร อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 117 รายๆ ละ 1,500 ตัว รวม 175,500 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000