ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ปักษ์หลัง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ปักษ์หลัง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานสุ่มชั่ง-วัดขนาดปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๐ ชนิด ตามโครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน และรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากชาวประมง (log book) ตามกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

วันที่  ๑๔-๒๐  มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์ม  ในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

วันที่  ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงานชั่ง-วัดปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน ๑๐ ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ตะเพียน กระมัง นิล ไส้ตันตาขาว สร้อยนกเขา เนื้ออ่อน ตะเพียนทราย หนามหลัง และปลาสลาด ตามโครงการจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ