ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางนัยนา  ทีฆะ นักวิชาการประมงชำนาญการ ?เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ ?พ.ศ.?2565 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมต้นน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 7 ตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ