ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

หน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2017-01-04  |   ข่าววันที่: 2016-11-07 |  อ่าน: 347 ครั้ง
 

นายสุทธิชัย  ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับผู้อำนวยการศูนย์ฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เกี่ยวกับกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตาม กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559  ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมประมงขึ้นใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (12,180)  ประวัติของหน่วยงาน.. (2,904) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,150) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,004) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (711) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (657) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (649) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (533) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (527) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (507) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (494) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (479) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (457) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (455) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (451) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (435) กรมประมง...เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 63 หวั่น!! น้ำน้อย แล้งลากยาว เสี่ยงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมรับมือ.. (434) แบนเนอร์.. (428) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (401) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (392)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000