ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

หน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2017-01-04  |   ข่าววันที่: 2016-11-07 |  อ่าน: 320 ครั้ง
 

นายสุทธิชัย  ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับผู้อำนวยการศูนย์ฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เกี่ยวกับกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตาม กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559  ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมประมงขึ้นใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (9,201)  ประวัติของหน่วยงาน.. (2,456) ปลาประจำหน่วยงาน.. (888) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (841) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (624) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (499) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (489) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (476) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (439) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (420) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (419) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (404) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (401) แบนเนอร์.. (386) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (370) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (352) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (349) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559.. (338) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (337) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มีนาคม 2560.. (334)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000