ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าตรวจให้การรับรองการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP จำนวน 8 ฟาร์ม ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย อ.พระทองคำ และ อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าตรวจให้การรับรองการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP จำนวน 8 ฟาร์ม ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย อ.พระทองคำ และ อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582