ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 วันที่ 11 มกราคม 2565 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม" Kick Off ไถกลบตอซังข้าว เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผาปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.3 " พร้อมว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสด ในการไถกลบในช่วงออกดอกปลูกให้เป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง ณ แปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลง ผอ.ถนัด ภูมิอภินันท์)  บ้านดอนมะเกลือ ม.6  ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 11 มกราคม 2565 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม" Kick Off ไถกลบตอซังข้าว เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผาปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.3 " พร้อมว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสด ในการไถกลบในช่วงออกดอกปลูกให้เป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง ณ แปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลง ผอ.ถนัด ภูมิอภินันท์)  บ้านดอนมะเกลือ ม.6  ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582