ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 16 กันยายน 2564 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติ เป็นประธานมอบรางวัล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี  ผลงานอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง เข้าไปดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล ที่ชุมชนบ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ