ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้า ตรวจประเมินฟาร์มเพื่อต่ออายุใบรับรองและตรวจติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอาหารขั้นปลอดภัย และตรวจติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP ปลานิล  พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง ห้ามทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  ในพื้นที่อำเภอสีดา อำเภอทะเมนชัย อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582   แฟนเพจ