ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |   ข่าววันที่: 2021-06-18 |  อ่าน: 101 ครั้ง
 

วันที่ 15-18 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้า ตรวจประเมินฟาร์มเพื่อต่ออายุใบรับรองและตรวจติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอาหารขั้นปลอดภัย และตรวจติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP ปลานิล และปลาดุก จำนวน 30 ฟาร์ม พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง ห้ามทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และติดตามผลการสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอโนนสูง และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000