ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 19-21 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เชื้อเหลือง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานอาหารขั้นปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอชุมพวง อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 ฟาร์ม พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจสารตกค้าง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582