อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง อุปกรณ์การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง อุปกรณ์การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง อุปกรณ์การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี (THAI-MECC DILEP)ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจเรือประมงในทะเล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ระหว่าง 25-30 มิ.ย. 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป ในต้นเดือน ก.ค. 60

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!