เปิดศูนย์แจ้ง เข้า-ออก เรือประมง แห่งที่ 2 ณ บริเวณ ท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


เปิดศูนย์แจ้ง เข้า-ออก เรือประมง แห่งที่ 2 ณ บริเวณ ท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง เขต 3 ภูเก็ต ได้ทำการเปิดจุดบริการย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแจ้งเข้า-แจ้งออกแห่งที่ 2 

ณ บริเวณ ท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!