ประชุมการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของงาน

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของงาน 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ฯ ประชุมการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 นาย ในประเด็น การจัดทำตัวชี้วัด และชี้แจงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ ตลอดจน ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสำเร็จ เสร็จทันเวลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!